Vrijwilligers welkom!

Naast onze vaste medewerkers kunnen we tot onze vreugde ook rekenen op bezielde vrijwilligers. Zij verlenen extra hulp bij bepaalde activiteiten en vormen zo een niet te onderschatten meerwaarde binnen het geheel van onze dienstverlening. Meer handen laten nu eenmaal toe om bepaalde taken met nog meer zorg en attentie uit te voeren.

Door het vrijwilligerswerk versterkt ons huis ook naar de buitenwereld zijn imago van openheid en betrokkenheid. Voor ouderen die hulp komen vragen, verhoogt de bijdrage van vrijwilligers ook op psychologisch vlak de toegankelijkheid van de dienstverlening. Vrijwilligers kunnen hun taken bovendien op een andere manier invullen dan professionele medewerkers, anders omgaan ook met de bewoners, wat als een positieve aanvulling ervaren wordt en tegelijk ook een zekere familiale sfeer schept.

Als u zich geroepen voelt, neem dan contact op met ons. Dan ontvangt u van ons een brochure waarin we het profiel van de vrijwilliger in de zorgsector schetsen en meteen ook nuttige concrete afspraken maken om een optimale sfeer en samenwerking te bekomen.

Neem contact met ons op:
Ellen Vandamme Ellen Vandamme
Adjunct Diensthoofd Sociale Dienst
Tel: 09/268 22 55
Contacteer mij
Sabine Lanszweert Sabine Lanszweert
Coördinator Thuiszorg & Sociale Dienstverlening
Tel. 09/268 22 56
Contacteer mij