Een brokje historie

De vroegste sporen van de Cisterciënzerzusters van Gent vinden we terug in 1228, bij de stichting van de abdij èn het hospitaal "de Bijloke." Doorheen de geschiedenis van de Bijloke lezen we vervolgens een niet aflatende tragiek af van oorlogen, tyfus, cholera, pestepidemieën, overstromingen en andere ellende. In 1578 worden de zusters uit de Bijloke verjaagd, in 1807 een tweede maal.

Wegens de aanhoudende problemen besloten de zusters uit te zien naar een ander onderkomen. In juli 1871 kochten ze de fabriek Van Caeneghem aan, tussen de huidige Bijlokevest en de Coupure. Op 8 april 1874 namen de eerste zusters hun intrek in het nieuwe klooster, dat onder Gentenaars de veelbetekenende roepnaam 'de Refuge' kreeg en zich geleidelijk ontwikkelde tot een gerenommeerde heelkundige kliniek en kraamkliniek.

In het begin van de jaren 1970, honderd jaar na de eerste start, werd duidelijk dat de gebouwen van de Refuge niet meer voldeden aan de eisen van een modern ziekenhuis. In '82 werd de uitbating dan ook stopgezet en werden alle bedden overgenomen door het ziekenhuis Maria Middelares.

Op 14 februari 1983 richtten de Cisterciënzerzusters van Gent de vzw Rustoord Toevlucht van Maria op. Daarnaast zijn ze actief in verscheidene zorg- en onderwijsinstellingen, met name in het AZ Maria Middelares & Sint-Jozef, in BenedictusPoort en in een kinderdagverblijf en een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in Nazareth.

Naast de woonzorgcentra aan de Coupure omvat de Refuge ook een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen.