Contactformulier

de Refuge vzw
Coupure Links 275
9000 Gent
T 09 225 76 46
F 09 224 08 14

* Verplicht in te vullen velden
 
Bovenvermelde gegevens zijn bestemd voor interne verwerking in het gegevensbestand van de Refuge. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: info@derefuge.be.