Visie op zorg

Alle medewerkers van de Refuge onderschrijven een aantal christelijk en humanistisch geïnspireerde waarden. In onze 'opdrachtsverklaring' verneemt u wat wij tot de essentie van onze taak rekenen. 'Omtrent het levenseinde' vat onze zienswijze en onze gedragslijn samen ten aanzien van fundamentele vragen over het laatste afscheid.