De Gazette

Project: "Dorp in de stad"

Voor al wie interesse betoont in het project ‘Dorp in de stad’ in de Maagdestraat in Gent:
 
Tussen de Brandstraat en de Maagdestraat, beide zijstraten van de Oude Houtlei in Gent, wordt op de site waar vroeger de Zusterkens der Armen en later VZW De Refuge het rusthuis Sint-Jozef uitbaatten een nieuw project ontwikkeld.
 
Tegen eind 2018 zal de congregatie van de Cisterciënzerzusters er een ‘dorp in de stad’ bouwen, een eigentijdse versie van een begijnhof. Het zal bestaan uit een dertigtal lage woningen en enkele appartementen boven de ingangen aan de Brandstraat en de Maagdestraat. De site zal ook gemeenschappelijke voorzieningen omvatten zoals een restaurant, een fitnesszaal, een huisarts- en kinepraktijk, een kapperszaak, een conciërgewoning, een wasserette, een keuken enz…
 
Dit project richt zich naar ouderen die zelfstandig kunnen wonen al dan niet met ondersteuning van de thuiszorg. Wel biedt VZW De Refuge assistentie indien nodig (bewoners hebben een oproepsysteem) alsook voorrang aan de bewoners op het ogenblik dat deze écht zorgbehoevend zouden worden en niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen in dit nieuwe project. ) (http://www.derefuge.be). Hoe deze samenwerking er concreet zal uitzien, wordt in de komende maanden verder verfijnd.
 
De congregatie van de Cisterciënzerzusters en VZW De Refuge hebben naar aanleiding van artikelen in de media en mond-aan-mond-reclame reeds tal van vragen van geïnteresseerde particulieren ontvangen omtrent het project.
 
Om een en ander in goede banen te leiden, verzamelt VZW De Refuge al hun contactgegevens. In het voorjaar van 2018 zullen immers een eerste modelwoning alsook een aantal gemeenschappelijke delen afgewerkt zijn. Personen die hun contactgegevens hebben opgegeven aan VZW De Refuge (Coupure Links 275, 9000 Gent t.a.v. de Sociale Dienst of via info@derefuge.be), zullen op een informatiemoment worden uitgenodigd om de eerste modelwoning en de gemeenschappelijke delen te bezichtigen.
 
Wij zijn U alvast dankbaar voor uw interesse in dit uniek project. U hoort nog verder van ons!
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Michael Voordeckers                     Patrick Van Hecke                                        Beatrijs Buckens,
Voorzitter VZW De Refuge           Algemeen Directeur VZW De Refuge            Algemeen Overste
                                                                                                                          VZW Cisterciënzerzusters